Rosette Tordoor

Rosette Tordoor

Echtgenote van Eddy Vanspringel
Geboren te Geel op 20 maart 1957
Overleden te Hasselt op 10 april 2018
Uitvaart: deze zal in de Aula van het Uitvaartcentrum in intieme kring plaatsvinden
Groeten: in het Uitvaartcentrum op vrijdag 13 april 2018 van 18.30 uur tot 19 uur
Rosette was woonachtig te Klein-Vorst Laakdal

Condoleren